ZSPS: Ako ďalej cesty a diaľnice?

A večná téma k tomu – kedy bude diaľnične prepojená Bratislava s Košicami? Však papier znesie všetko a termínov môžeme dať koľkokoľvek.

Nedávno sa nám dostalo do redakcie Stanovisko ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k aktuálnej téme investícií do dopravnej infraštruktúry. Stanovisko pripájam v plnom znení:  

„Iba koncepčný a premyslený prístup k dopravnej infraštruktúre vyrieši problém s prehustenou dopravou na Slovensku. Investičný dlh v prípade ciest I. triedy vnímame ako dlhodobý objektívny problém, ktorý je nevyhnutné riešiť, no nie na úkor investícií do diaľnic a rýchlostných ciest. Práve tie sú neopomenuteľné z hľadiska „odklonenia“ nákladnej dopravy mimo mestských komunikácií a ciest I. triedy. Dnešný stav ciest I. triedy výrazne ovplyvňuje fakt, že mnohé kľúčové diaľničné úseky ešte stále nie sú dokončené.

Je nespochybniteľné, že dopravná infraštruktúra na Slovensku momentálne nereflektuje na masívny rozmach automobilizmu. Verejná diskusia na tému výstavby či obnovy ciest by sa mala uberať smerom k odbornému vytýčeniu a dodržiavaniu stanovených priorít. Aby sme efektívne využívali čas, kapacity stavebných firiem a finančné prostriedky.

Situácia nevyzerá priaznivo ani pri medzinárodnom porovnaní inžinierskeho stavebníctva s ďalšími krajinami. To zahŕňa práve výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest alebo napríklad železníc. Výrazne slabšiu výkonnosť vidíme prekvapivo aj pri porovnaní s Nemeckom či Rakúskom. Tieto krajiny pritom majú dopravnú infraštruktúru omnoho viac rozvinutú. Stavebné aktivity sú tam na výrazne stabilnejšej úrovni a ďaleko menej podliehajú priepastným výkyvom. Ide o výsledok stabilného systému ich financovania ako aj dlhodobého plánovania a odbornej stability.

Spolu so susedným Českom máme nelichotivý prím v zdĺhavosti a komplikovanosti investičnej prípravy veľkých projektov. V kombinácii s neprofesionálnym riadením procesov to vedie k fatálnym zlyhaniam prípravy projektov. Takýto stav stavebníctva a infraštruktúry sa môže prejaviť v zhoršenej atraktivite krajiny pre investorov, v nižšom raste HDP a taktiež slabším vývojom ďalších relevantných ekonomických ukazovateľov.

Stačí sa pritom poučiť napríklad zo susedného Poľska, kde pred niekoľkými rokmi prípravu infraštruktúrnych projektov výrazne zrýchlili. Potrebujeme venovať adekvátnu pozornosť téme územného plánovania, stavebného konania, verejného obstarávania a plnenia pravidiel stanovených EÚ.“

Peter Steigauf, hovorca / mediálny zástupca ZSPS 

 


GALÉRIA - 2 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ