ZAP SR: Slovensko a elektromobilita – ako ďalej?

Recyklačný fond na projekt schválil sumu 5 miliónov eur, ukončenie projektu bolo plánované do konca tohto roku, počet podporených registrácií mal dosiahnuť minimálne 1 000 automobilov. Nakoľko sa však projekt začal kvôli dlhému schvaľovaciemu procesu realizovať o päť mesiacov neskôr, nestihli sa vyčerpať všetky alokované prostriedky. Preto ZAP SR predložil Recyklačnému fondu žiadosť o predĺženie projektu.

Prudký rozvoj elektromobility je v súčasnosti vyvolaný hlavne legislatívnymi iniciatívami  na európskej úrovni. Nariadenia Európskeho parlamentu z roku 2014 stanovili postupy na zníženie emisií CO2 z nových osobných a ľahkých úžitkových automobilov do roku 2020 a nastavili rámec prístupu k budovaniu infraštruktúry pre alternatívne palivá naprieč všetkými členskými štátmi únie. Na základe toho si mali členské štáty EÚ vytvoriť vnútroštátne politické rámce a stanoviť v nich národné ciele, zámery a podporné opatrenia. Na Slovensku boli schválené viaceré strategické materiály: Stratégia rozvoja elektromobility a jej vplyv na národné hospodárstvo, Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Strategické materiály načrtli na Slovensku dva scenáre vývoja alternatívnych palív a vozidiel s týmto pohonom do roku 2020. Štandardný scenár počíta s rezervovaným vnímaním verejnosti a konzervatívnym podnikateľským prostredím. Cieľom je 10 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Technologický scenár je viac optimistický, kalkuluje s vyššou angažovanosťou podnikov a pozitívnym vnímaním zo strany verejnosti. Cieľ je dosiahnuť 25 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Štandardný scenár Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike predpokladá na konci roku 2017 približne 1 300 registrovaných ekologických vozidiel, technologický scenár približne 3 120 registrovaných vozidiel.

Projekt, ktorý realizuje ZAP SR, vychádza tiež z tohto strategického materiálu. V rámci neho je podpora batériových elektrických vozidiel (BEV) v projekte stanovená na sumu 5 000 eur na jedno vozidlo, podpora plug-in hybridných vozidiel (PHEV) na sumu 3 000 eur na jedno vozidlo. V očakávanom mixe registrácie 2/3 BEV a 1/3 PHEV je možné v rámci projektu teoreticky podporiť až 1 152 vozidiel.

Priemerný počet mesačných rezervácií vozidiel je 36, pričom v posledných šiestich mesiacoch je to až 40 vozidiel. Celkový počet rezervovaných podpôr (od začiatku projektu 11.11.2016 do 8.11.2017) dosahuje 445 vozidiel, pomer medzi BEV/PHEV je 275/170. V štruktúre vlastníkov tvoria najväčší podiel právnické osoby – až 81,5 %, fyzické osoby 15,5 %, samostatne zárobkovo činné osoby tvoria 4,5 %, obce 0,5 %.

Zo systémových nástrojov na podporu rozvoja elektromobility sa podarilo realizovať iba niektoré, aj to iba čiastočne: stimulácia rastu predaja elektromobilov a plug-in hybridov v SR, iniciácia budovania národnej siete nabíjacích centier, čiastočne realizovaná informačná kampaň. Ostatné opatrenia sa zrealizovať nepodarilo.

Na základe dohody, bude projekt podpory pokračovať v nezmenenej forme aj po prvom januári 2018. 


GALÉRIA - 2 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ