ZAP: Slovensko a jeho pripravenosť na globálne trendy v automobilovom priemysle

Potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskusií s odborníkmi, ale aj spoluprácu v rámci krajín V4. Ako dlhodobo zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR), ak má automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musíme sa na tieto zmeny pripraviť už dnes.

Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj pozícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých diskutovali špičkoví odborníci na piatom ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 2019 v Šamoríne. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Otvoril ju šéf rezortu Peter Žiga a do diskusie sa zapojili aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré spadá problematika automobilového priemyslu a inovácií.

Minister Peter Žiga zdôrazňil, že ak chce Slovensko zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave. „Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ podčiarkol minister.

„Tento ročník konferencie Newmatec bol orientovaný nielen na globálne technologické trendy, ale aj na geopolitické a ekonomické faktory a vplyvy, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám vo svete, a tým ovplyvnia ekonomiku krajín a chod automobilového odvetvia. Tieto procesy potrebujeme definovať v plnej komplexnosti,” dodal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj skvelé čísla roku 2018 – 13 % podiel automotive priemyslu na HDP SR, 198 vyrobených vozidiel na 1 000 obyvateľov, 35 % podiel na priemyselnom exporte Slovenska a viac ako 154 000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví. Ani toto nám však nemusí zaručiť úspešné napredovanie.

„Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme napríklad o kvalite absolventov vychádzajúcich zo stredných i vysokých škôl, o nestabilite a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia, o nízkej úrovni výskumno-vývojových aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ doplnil Alexander Matušek.

Koncept mobility budúcnosti

Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. Dochádza k reforme celého systému a automobilky sa novým trendom musia prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisia aj ďalšie témy – dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Aj preto sa veľká časť diskusie počas konferencie Newmatec orientovala na možné koncepty mobility budúcnosti. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o tom, čo bude najlepšou alternatívou pre Slovensko. Okrem diskutovania si mohli účastníci konferencie, vrátane štátnych tajomníkov, otestovať aj unikátne vodíkové elektromobily, ktoré sú „zero emission“. Tieto elektromobily nie sú napájané batériami, ale na palivovým článkom. „Palivom“ elektromobilu je vodík uskladnený v nádrži. Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 5 minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800 km. Momentálne vstupujú na EÚ trh, čo dokazuje niekoľko projektov financovaných konzorciom FCH JU v Bruseli. Dnes je v Európe v prevádzke viac ako 1 000 vozidiel a na konferencii Newmatec boli dve z nich.

Testovacie jazdy na vodíkových elektromobiloch Toyota Mirai a Hyundai Nexo ukázali čistú a bezpečnú technológiu. Pri jazde vozidlá uvoľňujú len paru – zachytená v pohári je v takej čistej podobe, že ju je možné dokonca aj vypiť.

Medzinárodná konferencia Newmatec 2019 ukázala potrebu hľadania spoločných riešení s ambíciou pripraviť v krajinách stabilné a udržateľné konkurencieschopné prostredie automobilového odvetvia. Všetky získané poznatky pomôžu čeliť výzvam, pred ktorými automobilový priemysel stojí, nielen na Slovensku, ale aj v regióne V4. 


GALÉRIA - 7 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ