Filtrovať podľa:

Jasne, nešli hneď do premávky, ale pekne na uzatvorenom priestranstve. Ale rovno hneď dve. Oba automobily boli schopné pohybovať sa na určenej trase nezávisle, identifikovať prekážky - vrátane automobilov aj ľudí - a vyhýbať sa im. V prípade, že obísť prekážku nebolo možné, zastalo a pohlo sa, až keď to bolo znova možné. Systém je založený na sústave senzorov a kamier, ktoré zbierajú informácie o aute a jeho okolí a na programe, ktorý vyhodnocuje údaje a určuje trasu vozidla. Senzory a kamery umožňujú určovať pozíciu iných automobilov, ľudí a predmetov, rozpoznávať hranice jazdnej dráhy, čítať dopravné a iné značenia. Kamera je tiež schopná určiť vzdialenosť od iných objektov.     Na strechu auta bol nainštalovaný merač rýchlosti Lidar s 360-stupňovým záberom, ktorý skenuje okolie. Na základe informácií z odrazených rádiových vĺn systém vytvára trojrozmernú mapu a pomáha vypočítať presnú vzdialenosť od objektov. Systém dopĺňa radar,  ktorý má väčší rozsah ako Lidar, čo je dôležité...

Aktuálne príspevky

Uber a Hyundai: Lietajúci taxík

Toyota GR Yaris: Pohon všetkých kolies s najsilnejším produkčným trojvalcom na svete

Volkswagen: Golf č.8 je už v predpredaji

SEAT: V novej generácii hra so svetlom