Filtrovať podľa:

,,Tak ako som sľúbil, vyskúšame, či je možné zvýšiť najvyššiu dovolenú rýchlosť na bezpečnostne vyhovujúcich úsekoch diaľnic. 38 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 pri Poprade spĺňa všetky stavebné, technické a bezpečnostné predpoklady na vyššiu dovolenú rýchlosť. Teraz bude závisieť od správania sa vodičov, či a odkedy bude možné povoliť rýchlosť 140 km/h na tomto úseku natrvalo,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Na úseku diaľnice pri Poprade začne v krátkom čase Národná diaľničná spoločnosť, a.s. osádzať nové dopravné značky tak, aby bol pripravený na zvýšenie rýchlosti od 1. októbra. Ďalším úsekom, ktorý v budúcnosti prichádza do úvahy na otestovanie vyššej rýchlosti je úsek D1 Trnava – Trenčín. Tento úsek však pre vysokú intenzitu dopravy aktuálne Dopravná polícia neodporučila. Na ďalšom vybranom diaľničnom úseku Prešov – Košice   prebiehajú stavebné práce súvisiace so stavbou Budimír – Bidovce. O tom, či bude možné po niektorých úsekoch našich diaľnic jazdiť v budúcnosti rýchlosťou 140km/h, bude...

Posledné vzorky pôdy z násypov D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Rezort dopravy preto podnikne kroky, aby bol všetok nepovolený materiál zo stavby odstránený a cesta spĺňala všetky kritéria určené stavebným povolením. „Vždy som veľmi jasne a transparentne komunikoval, že všetky diaľnice musia spĺňať nielen technické, ale aj environmentálne kritériá. Preto som dal urobiť viacero testovaní napriek tomu, že koncesionár tvrdí, že je všetko v poriadku. Podnikneme všetky potrebné kroky, aby v násypoch diaľnice neostal žiadny nebezpečný materiál. Koncesionár to musí zabezpečiť na vlastné náklady,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Na základe výsledkov posledných testov príslušná sekcia ministerstva okamžite vyzvala koncesionára, aby bezodkladne odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho nezávadným materiálom. Takisto koná aj Špeciálny stavebný úrad, ktorý tiež dostal výsledky...

Popri diaľniciach a rýchlostných cestách začína NDS montovať oplotenia, osádza zvodidlá aj tlmiče nárazov. Refrešom prejde aj niekoľko odpočívadiel. Oplotenie Realizáciou oplotenia sa snaží NDS zabrániť prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a tým pádom zabrániť kolíznym situáciám s motoristami. Okrem doplnenia nového oplotenia pravidelne realizuje aj obnovu už existujúceho oplotenia, ktoré je buď fyzicky opotrebované alebo nefunkčné. Nové oplotenie: diaľnica D1 v úseku Beharovce – Hendrichovce: 730 m rýchlostná cesta R1 v úseku Žarnovica – Bzenica: 500 m rýchlostná cesta R1 v úseku Dolná Streda (stredný deliaci pás): 350 m Opravené oplotenie:  diaľnica D1 v úseku Široké – Fričovce: 2 800 m diaľnica D1 v úseku Chocholná – Skala: 1 750 m diaľnica D2 v úseku odpočívadla Brodské (stredný deliaci pás): 1 200 m Oceľové zvodidlá Cieľom NDS je garantovanie bezpečnosti na diaľniciach a rýchlostných cestách, a z tohto dôvodu nielenže každoročne dopĺňa nové zvodidlá, ale obnovujeme aj už osadené. Obnova zvodidiel diaľnica D2 v križovatke Kúty: 2 400 m diaľnica D1...

Pred pár rokmi sa o tom len rozprávalo a skoro nikto tomu neveril. Súčasnosť však jasne dokazuje, že projekt D4R7 naberá jasné stavebné kontúry, pričom už pomaly ale isto vstupuje do dopravných útrob Bratislavy. Preto: V súvislosti s 1. etapou výstavby D4R7 na mimoúrovňovej križovatke Prievoz vstúpia od 15. februára 2019 do platnosti viaceré dopravné obmedzenia. Dopravu ovplyvní úplná uzávera zjazdných vetiev diaľnice D1 v úseku cca 5,200 - 6,00 km v smere Prístavný most => Slovnaftská ulica a v smere Trnava => Prístavná/Slovnaftská ulica. Obmedzenie sa týka obdobia od 15. februára 2019 20:00 hod. do 31. augusta 2019 24:00 hod. Dotknuté dopravné prúdy budú presmerované na komunikácie Gagarinova/Bajkalská.   Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke zameranej na dopravné obmedzenia spojené nielen s výstavbou D4R7, ale i rekonštrukciou Mlynských Nív www.zvladneme.to.    

Cieľom projektu Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7 je  vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7  s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií, vrátane nového mostu nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu. A stým je a bude spojených niekoľko obmedzení. Aktuálne: Od pondelka 14.01.2019 začína čiastočná uzávierka diaľničného zjazdu D1 v smere Petržalka – Bratislava, centrum z dôvodu realizácie preložky horúcovodu. Zároveň bude uzavretý jeden jazdný pruh na nájazde na Bajkalskej ulici na kruhový objazd (križovatka Prievoz) v smere od Podunajských Biskupíc. Od pondelka 14.01.2019 bude taktiež realizovaná čiastočná uzávierka diaľnice D4 v križovatke Jarovce v smere z Rakúska. Čiastočnú uzávierku si vyžiadala výstavba nového diaľničného mosta v tomto úseku.   Časté otázky spojené s realizáciou obchvatu: Obce Ivanka pri...

Aj Národná diaľničná spoločnosť sa minulý rok činila, no mala aj malé straty. Kvôli nedostatočnej pozornosti vodičov prišla o dve vozidlá Diaľničnej patroly a 18 signalizačných vozíkov. Zabezpečila však tzv. mobilné výstražné prahy a radary na meranie rýchlosti, ktoré môžu pomôcť takéto situácie minimalizovať. Okrem toho začala využívať aj plošiny, ktoré chránia zamestnancov pracujúcich v teréne. Autá Diaľničnej patroly dostali dôležité vybavenie – kužeľ s LED osvetlením a LED sadu potrebnú pri zabezpečení vozidla, uzávery či prekážky. Bezpečnostné prvky na cestách V roku 2018 NDS zrealizovala plánované veľkoplošné a lokálne opravy vozoviek na komunikáciách v celkovej dĺžke 45 km a súvislú údržbu vozoviek v dĺžke 40 km. Doplnila 18 907 km nových zvodidiel v úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Poľov a na diaľnici D1 Poprad-Východ – Spišský Štvrtok, obnovila a opravila zvodidlá v dĺžke 10 019 km. Ukončila projekt Zvýšenia bezpečnosti dopravy na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde v...

NDS posilňuje rad bezpečnostných prvkov na prevádzkovaných úsekoch. Zvýšeniu bezpečnosti na diaľniciach a rýchlostných cestách pomôže 32 radarov, ktoré bude NDS podľa potreby umiestňovať v miestach s obmedzením v doprave. Radary na monitorovanie rýchlosti vozidiel majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť zamestnancov NDS pri ich činnostiach na diaľniciach a rýchlostných cestách a zároveň aj zvýšiť bezpečnosť širokej motoristickej verejnosti. „Pracovníci NDS pôsobia denne priamo v teréne, či už pri štandardnej údržbe alebo pomáhajú pri zabezpečovaní mimoriadnych situácií. Každý ľudský život je nenahraditeľný, preto je našou prioritou zvyšovať bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých motoristov. Prednedávnom sme v tejto súvislosti začali využívať nový bezpečnostný prvok v podobe mobilných výstražných prahov a ďalším z technických opatrení na zvýšenie bezpečnosti sú radary na monitorovanie rýchlosti,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ NDS Branislav Sidor.      Radary na každom stredisku Predpokladáme, že využívanie radarov zníži riziko dopravnej nehody v úseku obmedzenia medzi štandardne označenými vozidlami NDS v statickom stave a pohybujúcimi sa vozidlami bežnej...

Tunel Čebrať na úseku D1 Hubová – Ivachnová sa začal znova raziť. Obnovenie prerušených prác na výstavbe tunela odštartoval minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Je to dôležitý míľnik pre pokračovanie vo výstavbe tohto kritického diaľničného úseku. Stavebné práce sa museli prerušiť v roku 2015 pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Pokračovanie vo výstavbe v pôvodnom trasovaní by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice kvôli nepredvídaným prírodným okolnostiam si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.    Podľa nového variantu stavba D1 Hubová – Ivachnová bude dlhá 14 919 metrov, pôvodne bola dlhšia o 353 metrov.  Dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži na 3 600 m, pôvodne mal len 2 026 m. Zníži sa aj počet mostných objektov na 19 z pôvodných 22. Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,7 miliónov eur. Financovanie je zabezpečené z finančných  zdrojov EÚ z...

V otázke vymáhania pokút za chýbajúce diaľničné známky nastal na európskej scéne výrazný posun. Na nedávnom rokovaní ministri dopravy jednohlasne deklarovali záujem čo najskôr vytvoriť jednotný európsky systém, ktorý umožní cezhraničnú výmenu dát o majiteľoch vozidiel. To umožní automatické posielanie pokút za diaľničné známky aj zahraničným vodičom vo všetkých krajinách, ktoré majú elektronický diaľničný systém. „Veľmi ma teší, že v tejto otázke nastal posun a všetky štáty sa jednotne pozitívne vyjadrili k vymáhaniu pokút a urýchlenému zavedeniu systému na výmenu údajov v rámci štátov EU. Problém s vymáhaním pokút netrápi len nás, ale aj susedné Rakúsko, ktoré zaviedlo elektronický systém v tomto roku, ale aj ďalšie štáty,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. Minister A. Érsek inicioval stretnutia na túto tému už v roku 2016 a Slovensko sa odvtedy aktívne zúčastňuje rokovaní o riešení tohto problému a naše pripomienky boli zapracované do textu smernice. Ďalším krokom pri presadení potrebných zmien budú rokovania s...

A večná téma k tomu – kedy bude diaľnične prepojená Bratislava s Košicami? Však papier znesie všetko a termínov môžeme dať koľkokoľvek. Nedávno sa nám dostalo do redakcie Stanovisko ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k aktuálnej téme investícií do dopravnej infraštruktúry. Stanovisko pripájam v plnom znení:   „Iba koncepčný a premyslený prístup k dopravnej infraštruktúre vyrieši problém s prehustenou dopravou na Slovensku. Investičný dlh v prípade ciest I. triedy vnímame ako dlhodobý objektívny problém, ktorý je nevyhnutné riešiť, no nie na úkor investícií do diaľnic a rýchlostných ciest. Práve tie sú neopomenuteľné z hľadiska „odklonenia“ nákladnej dopravy mimo mestských komunikácií a ciest I. triedy. Dnešný stav ciest I. triedy výrazne ovplyvňuje fakt, že mnohé kľúčové diaľničné úseky ešte stále nie sú dokončené. Je nespochybniteľné, že dopravná infraštruktúra na Slovensku momentálne nereflektuje na masívny rozmach automobilizmu. Verejná diskusia na tému výstavby či obnovy ciest by sa mala uberať smerom k odbornému vytýčeniu a dodržiavaniu...

Aktuálne príspevky

Jantar Team: Z kopcov na pretekársky vrchol

Uber a Hyundai: Lietajúci taxík

Toyota GR Yaris: Pohon všetkých kolies s najsilnejším produkčným trojvalcom na svete

Volkswagen: Golf č.8 je už v predpredaji