Renault: Nová dcérska spoločnosť

Možno to veľa ľudí nevie, ale skupina Renault je najväčší európsky výrobca elektrických vozidiel. Preto dáva zmysel rozbehnutie novej dcéry. Jej cieľom bude aktívna účasť v odvetviach energetiky a inteligentných sietí, ktoré sú základom na rozvoj elektromobility.

Renault Energy Services bude fungovať ako start-up spoločnosť s cieľom investovať do projektov, ktoré súvisia s vytváraním vzťahov medzi zainteresovanými stranami energetického priemyslu. Taktiež sa chce zamerať predovšetkým na vývoj inteligentného nabíjania, prepojenia vozidla so sieťou a na druhý životný cyklus batérií. “Vytvorenie Renault Energy Services je významným krokom vpred. Investície do rozvoja inteligentných sietí podporia našu silnú pozíciu na trhu elektrických vozidiel v Európe,” povedal Gilles Normand, senior viceprezident pre elektrické vozidlá Renault.

O inteligentných sieťach

S novou dcérskou spoločnosťou chce Skupina Renault reálne prispieť k rozvoju siete nabíjacích staníc. A to prostredníctvom uľahčenia prenosu dát medzi stanicami tak, aby bolo možné prispôsobovať dodávky elektrickej energie v reálnom čase a tým zefektívniť riadenie zdrojov. Elektrické vozidlá Renault budú vďaka inteligentným sieťam ťažiť z efektívnejšej a menej znečisťujúcej elektriny.

Okrem toho bude spoločnosť podporovať interakciu medzi elektrickými vozidlami a sieťami, ako aj projekty, ktoré sa týkajú druhého životného cyklu akumulátorov. Inteligentné nabíjanie bude upravovať hodnoty nabíjania podľa potreby zákazníkov. Akumulátory druhého životného cyklu na staniciach sa budú nabíjať najmä počas vrcholu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a keď sú ceny najnižšie. Aj keď už tieto akumulátory nie je možné používať v elektromobiloch, stále majú schopnosť uchovávať značné množstvo energie. Renault dokáže využiť túto vlastnosť predovšetkým na uskladňovanie stacionárnej energie. Využívaním druhých životných cyklov akmulátorov dokáže Renault pokryť celé spektrum klientov, ktorí chcú uskladňovať energiu, napríklad rodinné domy, továrne, školy a predovšetkým nabíjacie stanice.


GALÉRIA - 1 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ