Nočná mora: Nový cestný zákon a STK

Oficiálne sa viac ako 240 stranový dokument volá Zákon zo 14.marca2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s podtitulom Časová verzia predpisu účinná od 20. 5.2018 do 31.12.2019. Načrel som do studnice nových obmedzení a zákazov a čo-to z neho vytiahol. Niektoré veci potešia, niektoré zarazia.

Pokuty a STK

V novom zákone sa upravujú pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Zmena nastala v tom, že ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške 1/3, teda 55 eur, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, teda 165 eur a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, opäť ďalších 165 eur.

Už aj RHD

Od 20. mája 2018 je povolený dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie. Tieto vozidlá, z hľadiska požiadaviek na osvetlenie vozidla, stierače a spätné zrkadlá, musia byť upravené pre pravostrannú cestnú premávku. Splnenie týchto kritérií bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa).

Bez STK

               Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo k zákonu o prevádzke vozidiel v cestnej premávke jedenásť vyhlášok, pričom jedna z nich upravuje aj lehoty technických kontrol. Vozidlá kategórie L1e - malé motocykle do 50 cm3, kategórie L2e - malé trojkolky do 50 cm3, kategórie O1 - malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov, kategórie R1 - malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kilogramov, nebudú podliehať pravidelnej technickej kontrole. Motocyklom od 50 do 125 cm3, motocyklom s postranným vozíkom od 50 do 125 cm3, prípojným vozidlám od 750 do 3 500 kilogramov a prípojným vozidlám za traktor od 1 500 do 3 500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.

Na STK

               Proces technickej kontroly sa veľmi nemení, len fakt, že na STK (EK aj KO) bude ďaleko viac kamier monitorujúcich kontrolu. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, či vozidlá podliehajúce technickej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili a či sa technická kontrola vykonala v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136ods.3písm.g) a schválenou metodikou.Záznam vyhotovený monitorovacím záznamovým zariadením vo forme snímok sa ukladá v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol.

Dôležitá emisná

               Po novom sa zavádza hodnotenie „dočasne spôsobilé“. Chytiť ho môžeš, ak auto síce nesplnilo emisné predpisy, no je možnosť ich opraviť alebo napraviť. Treba potom do 60 dní opäť absolvovať EK. Ak to ani potom nepôjde, auto dostane vyhodenie z evidencie.

Cena pevná, kilometre dohodou

               Aby to bolo všetkým jasné a ľahko dohľadateľné, vznikol Register prevádzkových záznamov vozidiel:

(1) Register prevádzkových záznamov vozidiel je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra.

(2) Oprávnenou manipuláciou so zobrazovanou hodnotou odometra alebo oprávnenou manipuláciou s odometrom cestného motorového vozidla je každý zásah doodometra vykonaný výrobcom, zástupcom výrobcu alebo autorizovaným servisom spôsobom určeným výrobcom vozidla, pričom každý takýto zásah musí byť zaznamenaný v registri prevádzkových záznamov vozidiel.

V skratke povedané, idú kilometre počas STK, EK ale aj KO, pri poistných udalostiach a podobne. A samozrejme, je prísne zakázaná akákoľvek manipulácia s odometrom. Taktiež aj predaj vozidiel s upraveným kilometrovým nájazdom.

Nakoniec - zabudni  na tuning a akýkoľvek zásah do vozidla. Žiadne nepovolené rozmery diskov kolies, žiadny športový katalyzátor či nebodaj jazda bez neho, a o športových podvozkoch nehovoriac. A už vôbec nie úpravu softu...


  • ek,stk,

GALÉRIA - 1 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ