NDS: Veľká bilancia, aj s novými radarmi

Aj Národná diaľničná spoločnosť sa minulý rok činila, no mala aj malé straty. Kvôli nedostatočnej pozornosti vodičov prišla o dve vozidlá Diaľničnej patroly a 18 signalizačných vozíkov. Zabezpečila však tzv. mobilné výstražné prahy a radary na meranie rýchlosti, ktoré môžu pomôcť takéto situácie minimalizovať. Okrem toho začala využívať aj plošiny, ktoré chránia zamestnancov pracujúcich v teréne. Autá Diaľničnej patroly dostali dôležité vybavenie – kužeľ s LED osvetlením a LED sadu potrebnú pri zabezpečení vozidla, uzávery či prekážky.

Bezpečnostné prvky na cestách

V roku 2018 NDS zrealizovala plánované veľkoplošné a lokálne opravy vozoviek na komunikáciách v celkovej dĺžke 45 km a súvislú údržbu vozoviek v dĺžke 40 km. Doplnila 18 907 km nových zvodidiel v úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Poľov a na diaľnici D1 Poprad-Východ – Spišský Štvrtok, obnovila a opravila zvodidlá v dĺžke 10 019 km. Ukončila projekt Zvýšenia bezpečnosti dopravy na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde v strednom deliacom páse vymenila pôvodné oceľové zvodidlá za betónové v dĺžke 7 479 km.

Taktiež osadila 9 641 ks nových retroreflexných dopravných gombíkov, ktoré prispievajú k lepšej orientácii za zlých poveternostných podmienok. Aj vodiace dopravné zariadenia a okrem toho pokračuje aj v aktualizácii zvislého a vodorovného dopravného značenia. V roku 2018 zaktualizovala NDS dopravné značenie na diaľničných úsekoch D2 Lamač - Brodské, D1 Trnava – Horná Streda, D1 Prešov – Budimír a na rýchlostnej ceste R3 Trstená – obchvat. Opravila i 57 ks tlmičov nárazov.  

Opätovne sprejazdnila križovatku Hendrichovce na diaľničnom úseku D1 Široké – Chminianska Nová Ves.

NDS sa stará aj o to, aby pri každej diaľnici a rýchlostnej ceste bolo oplotenie, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu. Okrem doplnenia nového oplotenia obnovila už existujúce – 4 316 km nového a 1 384 km existujúceho oplotenia.

Krajšie a užitočnejšie odpočívadlá

Na odpočívadlách pracovníci NDS vymenili, prípadne doplnili, mobiliár – na 13 odpočívadlách bolo spolu vymenených 50 ks posedení so strieškou, 8 bez striešky a 36 lavičiek.

Skontrolovali všetky detské ihriská, ich funkčnosť a bezpečnosť a rovnako pribudlo aj nové ihrisko na odpočívadle Piešťany PS. Revitalizované boli dve ihriská a to doplnením novej dopadovej plochy na odpočívadle Východná PS a Považská Bystrica ĽS.

Na štyroch odpočívadlách - Hrádok obidve strany, Štrba obidve strany – zamestnanci vybudovali  plochy na aktívny odpočinok – fitnes zóny s vonkajšími fitnes strojmi. Tie vodičom pomôžu bojovať s únavou z dlhej cesty. Na 29 odpočívadlách upravili a ošetrili vegetáciu - orezali stromy, konáre, dosadili nové dreviny, kry či odstránili burinu.

Globálne celkom aktívny rok. Už si nakoniec len zostáva počkať na nekonečne trvajúce dobudovanie kompletného spojenia medzi Bratislavou a Košicami. Však času máme dosť....


  • diaľnice,nds,

GALÉRIA - 5 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ