Mitsubishi: Elektrizujúce V2G

Vďaka technológii V2G je možné dosiahnuť lepšie vyváženie odberových špičiek v rámci energetickej siete, kedy elektromobily nielen čerpajú elektrickú energiu zo siete, ale zároveň ju vracajú naspäť, čo otvára cestu k možným zdrojom príjmu pre majiteľov takýchto vozidiel. Mitsubishi spája sily so spoločnosťou NewMotion, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov riešení inteligentného dobíjania prostriedkov na elektrický pohon, ďalej s holandským prevádzkovateľom energetickej sústavy TenneT, resp. spoločnosťou Nuvve, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti technológií V2G a implementácie sieťových služieb.

Mitsubishi bude v rámci poloprevádzky poskytovať záložnú kapacitu a služby vyrovnávanie záťaže siete prostredníctvom dobíjacej infraštruktúry NewMotion a vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV parkujúcich v domácnostiach alebo na pracoviskách v Amsterdame, s využitím platformy GIVe (Grid Integrated Vehicle) spoločnosti Nuvve. V Holandsku je dnes k dispozícii viac ako 25 tisíc vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV.

Výsledkom tzv. Parížskej dohody z roku 2015 je urýchlenie európskych iniciatív zameraných na rozvoj spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou, čo zahŕňa aj dôsledné presadzovanie ekologicky šetrných politík zameraných na obnoviteľné zdroje. Do energetických sietí dnes prúdi energia zo slnečných, veterných a ďalších typov elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje, ale táto výroba, nahrádzajúca napr. uhoľné elektrárne, je často krát nárazová, a preto je zásadná otázka, ako zásobovanie energiami stabilizovať. Vlády vo Veľkej Británii a Francúzsku navyše plánujú od roku 2040 úplne zakázať predaj vozidiel spaľujúcich fosílne palivá. Keďže toky elektrickej energie súčasne akcelerujú, do popredia vystupuje otázka nového mechanizmu pre lepšie vyváženie záťaže dobíjacej infraštruktúry.

Prostredníctvom uvedeného poloprevádzkového projektu overí Mitsubishi technológiu V2G s cieľom vytvoriť novú pridanú hodnotu a obchodné príležitosti spojené s elektromobilmi a palubnými batériami vozidiel.


GALÉRIA - 3 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ