Elektromobily: Ako funguje štátna podpora?

Celkovo vláda vyčlenila na elektrifikáciu vozidlového parku 5,2 milióna eur, ktoré sú k dispozícii do konca roka 2017. Päť miliónov eur pochádza z Recyklačného fondu, ktorý zanikol ku koncu minulého roka, a 200 tisíc doložil Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP). Teoreticky táto suma stačí na približne 1 000 elektromobilov alebo 1 700 dobíjacích hybridov.

Čistý elektromobil podporuje štáť 5 000 eurami, dobíjací hybrid 3 000 euramiČistý elektromobil podporuje štáť 5 000 eurami, dobíjací hybrid 3 000 eurami Hyundai

Podľa vyjadrenia Ministerstva hospodárstva (MH) je vyčerpaná približne pätina určeného balíka. Stránka ZAPu eviduje necelých 200 žiadostí. „Podľa aktuálneho vývoja predpokladáme, že by mohlo byť podporených viac ako 500 vozidiel,“ odhadol situáciu hovorca MH Maroš Stano. „Treba pripomenúť, že podpora sa vzťahuje na vozidlá zaregistrované do 31. 12. 2017.“

Dodanie nového vozidla môže pár týždňov trvať, na uplatnenie podpory musí byť auto prihlásené do 31. 12. 2017Dodanie nového vozidla môže pár týždňov trvať, na uplatnenie podpory musí byť auto prihlásené do 31. 12. 2017 NIssan

Na mieste je teda otázka, čo so zvyšnými peniazmi? Dobrou správou pre záujemcov o elektrické auto je, že MH nevylučuje pokračovanie podpory aj po 31. 12. 2017. „Ak by ešte k tomuto dátumu zostala časť prostriedkov k dispozícii, uvažuje sa o možnosti ich dočerpania aj po tomto termíne,“ uviedol Stano. Je to však len v teoretickej rovine, preto ak máte seriózny záujem o takúto podporu, odporúčam nešpekulovať. Aj dodanie samotného vozidla niekoľko týždňov trvá.

Čo treba urobiť?

Dotáciu si môžete uplatniť len na nové vozidlo kúpené na Slovensku od oficiálneho importéra zastúpeného predajcom (žiadna Tesla teda). Čiže prídete do showroomu, objednáte si auto, predajca pošle žiadosť o dotáciu na import, ten to prehodí na ZAP a keď sa nájdete v zozname, máte odložených pár tisíc eur. Pripomínam, že za auto musíte zaplatiť v plnej výške.

Podporu môžu získať len vozidlá, ktoré dováža oficiálny slovenský importér, Tesla je tak mimo hryPodporu môžu získať len vozidlá, ktoré dováža oficiálny slovenský importér, Tesla je tak mimo hry Tesla

Ak vozidlo stihnete prihlásiť do konca roka 2017 a túto skutočnosť oznámite ZAPu formou žiadosti s úradne overeným podpisom (pre firmy sa vyžaduje výpis z obchodného registra alebo splnomocnenie, tiež všetko úradne overené), začnú vám prichádzať peniaze. Na ochranu pred špekulantmi je príspevok rozdelený na tri splátky. Prvá príde pri registrácii, druhá po roku a tretia po druhom roku vlastníctva vozidla.

Pri elektromobile, ktorý sa podporuje sumou 5 000 €, postupne príde 2 000, 1 500 a 1 500 €, pri dobíjacom hybride podporovanom sumou 3 000 € je to rozdelené na tisícky. Majiteľ dostane príspevok plne vyplatený aj v prípade, že auto pri poistnej udalosti skončí ako totálna škoda a bude musieť byť vyradené. Pri inom vyradení z evidencie sa zostávajúca časť príspevku nevyplatí. ZAP totiž bude preverovať, či sú zadotované vozidlá stále v evidencii Polície SR pri každom vyplácaní časti príspevku. Dotácia nie je prenosná, takže pri predaji ďalšej osobe idú všetky peniaze prvému majiteľovi.

Elektrický pohon je zvýhodnený tiež pri registrácii vozidlaElektrický pohon je zvýhodnený tiež pri registrácii vozidla Daimler

Ešte doplním, že na elektromobily a hybridy sa vzťahuje 50-percentná úľava na registračnom poplatku. Ten sa určuje podľa výkonu motora, pri hybridoch sa podľa nového sadzobníka od 1. 2. 2017 výkon jednotlivých motorov sčítava. Minimálny poplatok za registráciu (a aj prepis) je 33 €.


GALÉRIA - 5 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ