Benzina vstupuje na slovenský trh

„Slovenský trh je prirodzeným priestorom pre naše maloobchodné aktivity. K doterajšiemu veľkoobchodnému predaju palív na Slovensku tak pridávame aj maloobchodný predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach, ktoré ponesú logo Benzina,“ uviedol Tomasz Wiatrak, podpredseda predstavenstva zodpovedný za maloobchodné aktivity skupiny Unipetrol, do ktorej Benzina spadá. Unipetrol je jediným spracovateľom ropy v Českej republike a najväčším predajcom pohonných hmôt a patrí do nadnárodného petrolejárskeho koncernu PKN Orlen.

Pokiaľ ide o očakávania a správanie zákazníkov, český a slovenský trh sú si veľmi podobné. „Slovenskí zákazníci sa v posledných rokoch výrazne orientujú na kvalitu palív a majú záujem o široký doplnkový predaj vrátane občerstvenia. A práve to im ako dlhodobý líder českého trhu ponúkneme,“ pokračuje Tomasz Wiatrak.

Slovenský trh je tomu českému podobný aj svojou nasýtenosťou. Benzina sa teda v prvej fáze zameria na oslovenie súčasných prevádzkovateľov čerpacích staníc. „Sme otvorení akvizíciám väčších či menších reťazcov a malým prevádzkovateľom ponúkame výhodnú spoluprácu na báze franšízy. Skúsenosti z českého trhu ukazujú, že na čerpacích staniciach, ktoré prešli pod značku legendárneho koníka, vzápätí významne vzrástol objem predaných pohonných hmôt i doplnkového sortimentu,“ uzatvára Tomasz Wiatrak.

Benzina sa na Slovensko vracia po viac než 30 rokoch. Samotná značka vznikla už v roku 1953 vo vtedajšom Československu, keď ňou Ministerstvo chemického priemyslu nahradilo pôvodný názov Benzinol používaný pre čerpacie stanice od roku 1949, v ktorom došlo k znárodneniu a vytvoreniu jednej štátom ovládanej siete. V roku 1985 bola na Slovensku obnovená značka Benzinol. Po roku 1989 prešla Benzina v rámci privatizácie do súkromných rúk a právo na používanie svojej značky na slovenskom trhu dočasne stratila. Teraz sa Benzina na Slovensko vracia ako líder českého trhu, na ktorom prevádzkuje 406 čerpacích staníc a podľa objemu predaných hmôt ovláda štvrtinu trhu.


GALÉRIA - 4 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ