12 krokov, ako sa stať taxikárom

Problém je, ako asi čakáte, v taxikároch. Pretože oni musia spĺňať podmienky a Uber na prvý pohľad nemusí. Ale vlastne musí, lebo slovenské zákony pri preprave menej ako 9 osôb nič iné ako taxíky nepoznajú. Ako sa teda stať legálnym taxikárom?

1. Platný vodičský preukaz

To je predsa jasné. A musíte ho mať aspoň tri roky na to, aby ste mohli dostať preukaz taxikára.

2. Preukaz na vedenie taxíka

Drobná nadstavba k vodičskému preukazu, ktorú si môžete spraviť až od veku 21 rokov, vás bude stáť čosi vyše hodiny času. Tvorí ju test so 40 otázkami a potom ešte ústna skúška. Preveruje sa okrem iného aj schopnosť zaistiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich, práva a povinnosti, schopnosť predchádzať a zabraňovať kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov, uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu, schopnosť správať sa tak, aby sa posilnil imidž prevádzkovateľa taxislužby, znalosť cestnej siete, ulíc vmieste pôsobenia a historických pamätihodností, schopnosť ovládať taxameter. Ťažko získanú kartičku si potom nemôžete schovať len tak niekam, ale pekne viditeľne vystaviť v aute.

3. Lekárska prehliadka

Každých 5 rokov u všeobecného lekára.

4. Psychotest

Tiež každých 5 rokov a len u schváleného psychológa.

5. Prepravné a tarifné podmienky

Stačí ich ma vyvesené na internete. No aj ich spracovanie chvíľu trvá.

6. Koncesia

Vydáva ju dopravný správny orgán na 10 rokov a platí len na stanovenom území. Samozrejme, vystačíte si aj s preukazom taxikára, keď sa chcete zamestnať a počúvať nejaký sexy hlások pomedzi chrchlanie vysielačky. Body 7 až 11 predstavujú podmienky na jej získanie a musíte ju doložiť na získanie živnosti.

7. Auto

Taxík môže byť starý najviac osem rokov, musí mať aspoň 3 dvere, odviezť 4 osoby a musí mať aj kufor s objemom 375 litrov alebo viac. Povinnosťou je označiť auto na dverách menom prevádzkovateľa a telefónnym číslom, na streche sa vyžaduje označenie taxi. Taxameter nie je povinný, podľa stanoviska finančnej správy stačí aplikácia, ktorá nahradí aj registračnú pokladnicu (ak je schopná ako Uber vystaviť doklad). Auto musí mať tiež tzv. poistenie sedadiel, čiže poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú majiteľ vozidla spôsobí počas prepravy cestujúcemu.

Vonkajšie označenie taxíkov predpisuje zákonVonkajšie označenie taxíkov predpisuje zákon

8. Stanovište a parkovisko

Musíte preukázať, že vaše auto má kde stáť počas pracovného času a aj vtedy, keď nepracuje.

9. Bezúhonnosť

Čistý výpis z registra trestov.

10. Odborná spôsobilosť

Pripravte sa na hodinový test so 40 otázkami a vyriešenie prípadovej štúdie, potom nasleduje ešte ústna časť. Skúša sa právo, finančné a ekonomické otázky, vedenie podniku, technické parametre, preprava nákladu, obsluha taxametra, dopravné predpisy, znalosť cestnej siete a vlastne každý problém, ktorý môže taxikára stretnúť.

11. Finančná spoľahlivosť

Na auto prevádzkované ako taxík sa požaduje finančná rezerva 1 000 €. Tá sa dokladuje súpisom majetku živnostníka, alebo základným imaním resp. vlastným imaním firmy. (Ak nerozumiete, nevadí, najmite si účtovníka, ktorého aj tak budete potrebovať na spracovanie daňového priznania).

12. Dane o odvody

Prišli sme k tomu, že preprava osôb je zárobková činnosť, takže zo svojich príjmov musíte obšťastniť aj Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a Finančnú správu. A to aj v prípade Uberu, ktorý vás navyše ešte ošklbe o DPH.

Ešte sa tu niekto čuduje tomu, že človek, ktorý podstúpil spomenutú byrokratickú tortúru, je naštvaný na to, že takmer hocikto s múdrym telefónom mu môže za neporovnateľných podmienok robiť konkurenciu?

Týmto však nechcem obhajovať taxikárov, ktorí si pravidelne špinia do vlastného hniezda a naposledy ma tak vytočili, že ich aspoň v Bratislave odmietam používať (inak vtedy zlyhal aj Uber). Len spomeniem pár slov zo zákona č. 56/2012 o cestnej preprave. „Vodič vozidla taxislužby je povinný...  uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia.“

Preto sa najviac teším, keď jedných aj druhých nahradí toto:

Uber a Volvo testujú v San Franciscu autonómne taxíkyUber a Volvo testujú v San Franciscu autonómne taxíky


GALÉRIA - 3 obrázkov

0 KOMENTÁROV

Napísať komentár môže len registrovaný užívateľ